Klachten & Kwaliteitsstatuut

Beroepscode
Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP. De geheimhouding vormt hier een belangrijk onderdeel van. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met je aan. Dit houdt in dat alles wat je met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Zo geef ik bijvoorbeeld alleen informatie aan derden na jouw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ontevreden?
Ben je ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had je die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het me weten. Ik neem jouw op- of aanmerkingen serieus, samen zoeken we dan naar een oplossing.

Klachtenregeling:
Ben je in de veronderstelling  dat ik ernstig tekort schiet als therapeut, dan kun je een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of daar bemiddeling aan te vragen. Meer weten? Lees hier dan verder.

Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle GGZ-professionals. Het beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Met in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. En  op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.