Zorgprestatiemodel:
Binnen het Zorgprestatiemodel dat per januari 2022 geldig is, bestaan door de NZa vastgestelde bedragen voor alle mogelijke consulten binnen de ggz. Deze bedragen zijn afhankelijk van het type consult, de setting waarin het consult plaatsvindt, het beroep van de betreffende hulpverlener en de lengte van het consult. Eventuele indirecte tijd (zoals dossiervoering, het schrijven van brieven of het uitwerken van diagnostisch onderzoek) is verrekend in de prijs van elk consult.

In mijn praktijk betreft het altijd consulten binnen een vrijgevestigde praktijk (kwaliteitsstatuut setting II) bij een psychotherapeut. Het type consult en de lengte van het consult kunnen variëren. Er wordt gewerkt middels het principe ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de vooraf geplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult korter duurt. Er wordt enkel een hoger tarief gefactureerd wanneer meer dan 15 minuten (of een veelvoud hiervan) aan het consult wordt besteed.

Hieronder ziet u de meest voorkomende consulten met bijbehorende bedragen, zodat u zich een beeld kunt vormen van de kosten. Intercollegiaal overleg (à € 76,35) vindt minimaal eenmaal per jaar plaats in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen.

    15 min 30 min 45 min 60 min 75 min 90 min 120 min
Diagnostiek   €75,41 €129,32 €183,07 €211,06 €257,87 €315,90 €440,15
Behandeling   €62,65 €109,37 €156,72 €186,80 €230,38 €281,27 €402,66

Betaling:
Per januari 2022 worden facturen opgesteld volgens het ‘Zorgprestatiemodel’ (zie boven). De hoogte van de factuur hangt voornamelijk af van het aantal sessies dat heeft plaatsgevonden. Facturen vanuit mijn praktijk worden eenmaal per maand of kwartaal verstuurd.

De rekening zal ik bij u persoonlijk innen; als ongecontracteerde zorgaanbieder mag ik namelijk niet direct bij uw verzekeraar factureren. Doorgaans spreken we af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

Zelf betalen:
Kan er geen diagnose gesteld worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je wilt toch psychotherapie ontvangen? Of kies je er zelf voor om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan? Dan geldt een -door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld OZP-tarief (overig zorgproduct) van €132,24 per sessie (tarief 2024). Dit tarief betaal je geheel zelf.