Kosten

Zorgverzekering:
Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Behandeling wordt enkel vergoed wanneer een diagnose (DSM-V) gesteld kan worden en een diagnosebehandelcombinatie (dbc) geopend wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). Ik doe alleen behandelingen binnen de SGGZ.  Je huisarts maakt een inschatting welke vorm het beste bij je past en geeft een verwijsbrief mee. Deze heb je nodig voor de vergoeding bij jouw zorgverzekeraar en neem je ook mee naar het intakegesprek. Is er geen sprake is van een psychische probleem, dan zal ik je terugverwijzen naar de huisarts. Hier worden geen kosten voor gerekend.

Specialistische GGZ (SGGZ):
Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. 

Eigen risico:
Voor de SGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385 (2021).

Contractvrij:
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. Dit omdat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Voor meer informatie klik hier.
Als je een ‘echte’ restitutieverzekering hebt, dan krijg je de gehele behandeling vergoed. Heb je een naturapolis of combinatiepolis dan krijg je een deel van de behandeling vergoed (waarschijnlijk ongeveer 70%-75%) en betaal je het overige deel zelf. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar voor informatie over het type polis. Een overzicht van verzekeraars die zuivere restitutiepolissen bieden, vindt u hier

Vaak is een restitutiepolis per maand  enkele euro’s duurder. Het grote voordeel is dat je dan vrije keuze van zorgaanbieders hebt (dus bijvoorbeeld ook van een ziekenhuis). Mijn advies is om vooraf contact met je eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren over het percentage vergoeding van de behandeling in mijn praktijk dat geldt voor jouw verzekeringspolis.

Wat betekent dit voor jou qua kosten?
Zoals hierboven beschreven zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van jouw type verzekeringspolis. De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat je in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld. Hierbij hanteer ik tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZaDiagnose-behandeling-combinaties-dbcs-2021

Zelf betalen:
Kan er geen diagnose gesteld worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je wilt toch psychotherapie ontvangen? Of kies je er zelf voor om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan? Dan geldt een -door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld OZP-tarief (overig zorgproduct) van €114,41 per sessie (tarief 2021). Dit tarief betaal je geheel zelf.

Verhindering:
Je kan tot 24 uur en uiterlijk 1 werkdag voor de afspraak kosteloos annuleren. Gebeurt dat niet, dan ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen. Ik zal hier 60 euro voor factureren. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.