Psychotherapie

Wat is Psychotherapie?
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Wat is het doel?
Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken, vaak met met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Ook kan het aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. De cliënt leert de problemen beter hanteren.

Wanneer psychotherapie?
Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek. Meer informatie? Kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): www.psychotherapie.nl.